PA Pardubice

 

 

 

1. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Malinová

 

 PA rozvrh 1 C 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

  Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

2. C

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kánská

 

PA rozvrh 2 C 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 

 

3. D

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Dlabková

 

PA rozvrh 3 D 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

 Fotogalerie třídy 2016

 

 

 Naše akce

Návštěva technické muzea v Praze

V pátek 26. dubna vyrazily třídy 2.C a 3.D do Prahy - a zatímco jedna třída bádala v laboratoři dr. Bubblera, ta druhá si zatím prošla expozice podle chuti. 

Každá ze tříd se rozdělila na bádání do dvou skupin, nadepsala si na placky svá jména a po vyzbrojení ochrannými pomůckami a zopakování pravidel chování v laboratoři začala s experimentem. Žáci otestovali postupně šťávy z pomeranče a citronu, umělý výrobek - tzv. "citronek" a pomerančový džus Capri Sonne na přítomnost vitamínu C. Šťávy kapaly do předem odměřeného detekčního roztoku (pipetování a sčítání požadovaného množství nám dalo docela zabrat) a množství nakapané šťávy a barevné výsledky děti zaznamenávaly do poznámkového archu.


Děti poctivě objevovaly - obě přírodní šťávy obsahovaly velké množství vitamínu C. Průmyslově vyrobený "citronek" neobsahoval žádný a džus byl ředěný, takže se muselo nakapat více šťávy do roztoku, aby se alespoň částečně zesvětlil. 
Nakonec žáci detekčními páskami otestovali množství vitamínu C v běžně dostupném ovoci a zelenině - kromě citrusů zvítězila paprika, následovalo rajče, ředkvička, hroznové víno, okurka a jablko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA10

 Základní škola Staňkova v Pardubicích

Budova školy se nachází v městské části Dukla v Pardubicích.
 
Dívka na koštěti s Petrou Černockou 
Škola je mediálně známá, právě ji si vybrali filmaři v sedmdesátých letech k natáčení filmu Dívka na koštěti. Petra Černocká je patronkou školy.
 
Arboretum, ve kterém je škola umístěna, přímo vybízí k výuce v krásném prostředí. Vyučující toho využívají zvláště v hodinách ekologické výchovy, přírodovědy, prvouky a výtvarné výchovy. 
Dukláček, dřevěný kůň, dominuje dětskému hřišti, které je vedle školy. Zde si mohou děti hrát v hodinách volna, aniž by se rodiče báli, že je zraní auto.
 
V září 2011 Statutární město Pardubice zrekonstruovalo multifunkční sportoviště za školou.
V září 2013 jsme zprovoznili Zelenou učebnu v areálu školní družiny.
 
Ve školním roce 2010/11 jsme podruhé obhájili Titul Ekoškola a  14. června 2011 za časných ranních hodin vyrazily žáci 9. B s panem učitelem Kubátem a paní učitelkou Stoklasovou, která je rovněž koordinátorkou programu Ekoškola na naší škole, do Prahy na udílení titulu Ekoškola. Na místě si žáci mohli vyzkoušet různé dílny nebo aktivity venku. Po přihlášení do aktivity venku si žáci zahráli velmi zajímavou hru na téma, jak správně třídit odpad a co je k tomu zapotřebí. Po obědě si prohlédli práce ostatních žáků různých škol. Kolem půl druhé přišla třešnička na dortu, předávání titulů Ekoškola. Byli jsme moc rádi, že jsme titul Ekoškola obhájili na další dva roky a získali vlajku Ekoškola, zprávu o auditu a několik maličkostí. Děkujeme všem, kteří se zapojili do tohoto programu, všem ekotýmům a jejich vedoucím. Doufáme, že se naší škole v tomto směru bude dále dařit, a že se podaří titul Ekoškola za další dva roky znovu obhájit.
 
  Ve školním roce 2012/13 došlo ke změně kritérií pro udělování titulů a tak se nám bohužel nepodařilo titul obhájit. Přesto můžeme dále titul používat a v letošním školním roce se znovu pokusíme o jeho obhajobu.
 
 
Typ školy
Úplná základní škola bez rozšířeného vyučování
Vzdělávací program  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice, Staňkova 128
 
Forma hospodaření 
Právní subjekt, příspěvková organizace
Zřizovatel
Statutární město PARDUBICE
Co nabízíme
Žáci školy získají v průběhu devítileté školní docházky základy moderního všeobecného    vzdělání.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnují dyslektické asistentky.
Žáci nadaní pracují s pedagogy podle Programu vzdělávání nadaných žáků
 
Podle čeho učíme
Zvoleným vzdělávacím programem naší školy je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice, Staňkova.
 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání

 

Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj.
·        kompetence k řešení problémů
·        kompetence k učení
·        kompetence komunikativní
·        kompetence sociální a personální
·        kompetence občanské
·        kompetence pracovní  

 

PA11  PA12  PA13  PA14  PA15  PA16